Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Μέτρα για τις Στενές Επαφές ατόμων με επιβεβαιωμένο COVID-19

 

Ø  Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων 11 Νοεμβρίου 2020

       Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών πρέπει να

απομακρυνθούν από το σχολείο και να παραμείνουν στο σπίτι τους (ή σε άλλο

χώρο που θα οριστεί) σε 14ήμερη «καραντίνα». Κατά τη διάρκεια της 14ήμερης

καραντίνας, οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού που είναι στενές επαφές

επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει:

▪ Να εφαρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα(α)έως(γ) της παραπάνω ενότητας

«Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένο COVID-19».

· Να παρακολουθούν στενά την υγεία τους –και με συχνή θερμομέτρηση–

για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με

COVID-19 (βλ. Παράρτημα, δεύτερη ενότητα).

Ø  Καραντίνα 14 ημερών πρέπει να τηρείται και από άτομο το οποίο έχει ήδη νοσήσει

με COVID-19 και ήρθε σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακόμη και αν

έχει θετικό τεστ αντισωμάτων για COVID-19. (Παρότι ενδέχεται η παρουσία

αντισωμάτων να παρέχει προστασία στο άτομο που ήρθε σε στενή επαφή με

κρούσμα, η διατήρηση τέτοιας προστασίας και η διάρκειά της δεν έχουν

τεκμηριωθεί επαρκώς).

Ø  Εάν, κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, άτομο που έχει θεωρηθεί στενή

επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος εκδηλώσει συμπτώματα που πληρούν τα

κριτήρια του ύποπτου κρούσματος COVID-19 (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα), θα

πρέπει να υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο.

▪ Εάν το διαγνωστικότεστ1 είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο

κρούσμα COVID-19.

▪ Εάν το διαγνωστικότεστ1 είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την

ολοκλήρωση του 14ημέρου.

Ø  Άτομο που είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και

παραμένει ασυμπτωματικό δεν συνιστάται να υποβληθεί σε έλεγχο για COVID19ούτεσυνιστάται γενικευμένος εργαστηριακός έλεγχος των ασυμπτωματικών

στενών επαφών στο σχολείο (εκτός, ενδεχομένως, από την περίπτωση ειδικών

συνθηκών πιθανής συρροής, οπότε η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον ΕΟΔΥ

βάσει εξειδικευμένης εκτίμησης κινδύνου).

Ø  Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει

θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους

λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:

▪ Εάν το διαγνωστικό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση

για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει

ασυμπτωματικό).

▪ Εάν το διαγνωστικό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την

ολοκλήρωση του 14ημέρου (καθώς ενδέχεται το τεστ να γίνει αργότερα

θετικό).

▪ Επισημαίνεται ότι τεστ που γίνεται σε ασυμπτωματικό άτομο αμέσως μετά

(και τυπικά πριν την 5η–7

η ημέρα) από την επαφή με μεταδοτικό ασθενή,

έχει πολλές πιθανότητες ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος.

Ø  Τα άτομα που βρίσκονται στον στενό περίγυρο στενών επαφών επιβεβαιωμένου

κρούσματος COVID-19 –και ως εκ τούτου αποτελούν στενές επαφές των στενών

επαφών του κρούσματος– δεν συνιστάται να απέχουν από το σχολείο ή να

υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ για COVID-19.