Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

"Camera, Light, Action" Tα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του Δ.Σχ. Παζινού, μαζί με την εκπαιδευτικό Αγγλικής γλώσσας κ. Χρυσάνθου Κατερίνα, υλοποίησαν κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2015-16 Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του προγράμματος "Σινεμά στα θρανία" με τίτλο: "Camera, Light, Action"  (Κάμερα, Φώτα, Λήψη).

     Στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά παρακολούθησαν προβολές ταινιών στην τάξη, αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν τεχνοτροπίες και διαφορετικά είδη όπως animation, επιστημονικής φαντασίας, γουέστερν, αστυνομικό και βωβός κινηματογράφος.

     Τα παιδιά μυήθηκαν στο κόσμο της έβδομης τέχνης και στο τέλος του project με την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση του Θοδωρή Θωμαδάκη και του Κινηματογραφικού Εργαστηρίου Χανίων, γυρίσαμε μια ταινία μικρού μήκους.

     Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά εξοικειώθηκαν και ήρθαν σε επαφή με την πραγματικότητα του κόσμου πίσω από την κάμερα και τους δόθηκαν εφόδια, ώστε να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι θεατές όπως επίσης και  για να ασχοληθούν αν το θελήσουν μεταγενέστερα με αυτό το αντικείμενο. 


Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος/Τμήματος


Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους  έως την Τρίτη

21-06-2016

 θα πρέπει να έχουν κατατεθεί συμπληρωμένα από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα:

(Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»)

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών
Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών είναι οι 7 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. Συνεπώς, όσοι γονείς επιθυμούν την εγγραφή των παιδιών τους στη ζώνη 7:00-8:00 λόγω εργασίας θα πρέπει να κάνουν εγγραφή και στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου 13.15-16.00.