Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη


Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη του δημ. σχολείου ξεκινούν από τις 1 Ιουνίου και διαρκούν έως τις 20 Ιουνίου2016

από τις 12.00 έως 14.00

τηλ: 28210 63500Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:


α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.


β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.


γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), έντυπο του οποίου παραλαμβάνεται από το σχολείο


δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.


ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.


Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Οι συσκευές του υπολογιστή από το Ε2

Πατήστε πάνω στην λέξη «Quiz» για να απαντήσετε σε δέκα ερωτήσεις πάνω στις συσκευές του υπολογιστή


Οι μαθητές του Ε2 έκαναν μια έρευνα στη Βικιπαίδεια για τις συσκευές που μπορούμε να συνδέσουμε σε ένα υπολογιστή και τις παρουσίασαν σε Power-Point

Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Εγγραφές μαθητών της Στ΄ Δημ. στο Εκκλησιαστικό και Μουσικό ΓυμνάσιοΑνακοίνωση
Α/ Εγγραφές μαθητών της Στ΄τάξης  στο εκκλησιαστικό γυμνάσιο
Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε κάποιο από τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, οφείλουν να προσκομίσουν στους διευθυντές τους τα εξής:
Σχετική αίτηση,
Απολυτήριο τίτλο (δημοτικού ή γυμνασίου αντίστοιχα),
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη.

Η επιλογή φοίτησης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων του.
Επισημαίνεται ότι στους άρρενες μαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων είναι δυνατή (εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν και κατόπιν εγκρίσεως από την Εφορεία του Εκκλησιαστικού Σχολείου) η δωρεάν διαμονή και σίτιση τους στα οικοτροφεία των αντίστοιχων με τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Περιφερειακών Εστιών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην Εκκλησία της Ελλάδας.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ
28210 44475 &
2821045465
Fax: 28210 43984
mail@lyk-chanion.chan.sch.gr
http://lyk-chanion.chan.sch.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, των οποίων τα στοιχεία παρατίθενται στον επισυναπτόμενο με το παρόν πίνακα.

Β/ Εγγραφές των μαθητών στο Μουσικό γυμνάσιο

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2016-2017, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2016.
Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2016, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή. Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2016-2017 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 16 έως 22 Ιουνίου 2016.
Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός»,
«Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.Για αναλυτικές  πληροφορίες για τις εγγραφές των μαθητών στο μουσικό γυμνάσιο πατήστε  το σχετικό σύνδεσμο εδώ: