Το σχολείο


Η ιστορία του σχολείου μας


Πηγή: Πλουμιστάκης, Ν (1994). "Γκαλαγκάδος" Ιστορία, Θρύλοι, Παραδόσεις. Εκδόθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παζινού κατόπιν εγγράφου άδειας του συγγραφέως.