Σύλλογος Γονέων
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΖΙΝΟΥ
 
Πρόεδρος: Ιωάννης Καλιτσάκης
Αντιπρόεδρος: Ευγενία Κουμπανάκη
Γενική Γραμματέας: Μαρία Σαΐνη
Ειδική Γραμματέας:Άρτεμις Λουκοπούλου
Ταμίας: Ιωάννης Δενδρής
Μέλος: Ιωάννης Παπαδάκης
Μέλος: Ευδοκία Τυροδήμου