Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 17-11-2022 θα εφαρμόσουμε το ακόλουθο πρόγραμμα.

 Η προσέλευση των μαθητών θα γίνει όπως κάθε μέρα μέχρι τις 08:15.

08:15 – 10:00  Θα γίνουν εκδηλώσεις των μαθητών/μαθητριών για την ημέρα της 17 Νοέμβρη.

Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει στις 10:00. Επίσης οι μαθητές που μεταφέρονται με λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις  10:00. Το Ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει.


                                                                        Ο Διευθυντής και 

                                                                    ο Σύλλογος Διδασκόντων