Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Επιλογή 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο (για τους γονείς της ΣΤ τάξης)

 

Το σχολείο μας θα ενημερώσει τα Γυμνάσια, στα οποία θα εγγραφούν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, για το ποια ήταν η 2η  Ξένη Γλώσσα που παρακολουθούσαν στο Δημοτικό και αυτή τη Γλώσσα θα παρακολουθήσουν και στο Γυμνάσιο.

Κατ’ εξαίρεση, όποιοι έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 4η Ιουνίου 2021 στο Δ.Σ. Παζινού. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της Ιταλικής Γλώσσας ως 2ης ξένης γλώσσας μόνο στα Γυμνάσια που διδάσκεται, με  σχετική γραπτή δήλωση μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.

Η Ιταλική Γλώσσα διδάσκεται μόνο στο 2ο Γυμνάσιο.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Νικόλαος Χατζηιωάννου.