Κυριακή 23 Μαΐου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 Αγαπητοί Γονείς

Ένα νέο κρούσμα εντοπίστηκε στο τμήμα Α1 του Σχολείου μας. Ενημερώθηκε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Χανίων. 

Το σχολείο όπως και το τμήμα Α1 θα λειτουργήσουν κανονικά. Αν υπάρξουν διαφορετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Σας επισημαίνω να τηρείτε πιστά όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Την Δευτέρα όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν την Σχολική Κάρτα με αρνητικό αποτέλεσμα. Όποιο παιδί δεν έχει τη Σχολική Κάρτα, δεν θα μπαίνει στο μάθημα και θα σας ενημερώνουμε είτε να την φέρετε εσείς είτε θα παίρνετε το παιδί στο σπίτι.

Σας παραθέτω κάποιο απόσπασμα από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Ο/Η Διευθυντής/τρια Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας αποφασίζει για την αναστολή της λειτουργίας τμημάτων σχολικής μονάδας ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας, μετά από σχετική εισήγηση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του/της αντικαταστάτη/τριάς του/της. Για τη γνώμη και την συνακόλουθη απόφαση λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και τα τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα.

 Τονίζεται ότι η εμφάνιση τεσσάρων (4) ή περισσότερων κρουσμάτων (στα κρούσματα αυτά δεν θα πρέπει να προσμετρώνται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής ή άλλης εξωσχολικής μετάδοσης) σε ένα σχολείο ΔΕΝ πρέπει να οδηγεί αυτόματα και με ευκολία στην αναστολή της λειτουργίας όλης της σχολικής μονάδας.