Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές

Την Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, ανοίγουν επιτέλους τα σχολεία. Τα προβλήματα όμως λόγω του COVID-19 εξακολουθούν να υπάρχουν. Για το επόμενο διάστημα των μαθημάτων και μέχρι τη λήξη τους, 25 Ιουνίου 2021, θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικείων τους.

  •          Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης  είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς.
  •          Θα γίνεται  δύο φορές την εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
  •          Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες  μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).
  •          Οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές.
  •          Αφού γίνει το τεστ οι γονείς επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr,  επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών taxisnet, και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
  •          Είτε το αποτέλεσμα είναι αρνητικό είτε θετικό εκδίδεται από την πλατφόρμα Σχολική Κάρτα αποτελέσματος, η οποία πρέπει να εκτυπωθεί.
  •          Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό ο/η μαθητής/τρια προσέρχεται στο σχολείο κανονικά και επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη Σχολική Κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια.
  •         Αν υπάρχει αδυναμία εκτύπωσης της Σχολικής Κάρτας μπορεί να γίνει χειρόγραφα και να υπογραφεί από τους γονείς. (στο σύνδεσμο που θα δώσω παρακάτω υπάρχει υπόδειγμα)
  •          Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, οι μαθητές/τριες  πρέπει να μεταβούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγεία (Ε.Ο.Δ.Υ.)
  •       Μαθητής ή μαθήτρια που δεν θα έχει την Σχολική Κάρτα για COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα, δεν θα γίνεται δεκτός/ή στα μαθήματα.

 

Επίσης ισχύουν όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:

Ø  η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

Ø  τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,

Ø  οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

Ø  η χρήση αντισηπτικών,

Ø  οι σχολαστικοί καθαρισμοί,

Ø  οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,

Ø  τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

 Στους συνδέσμους που σας παραθέτω μπορείτε να διαβάσετε την Υπουργική απόφαση για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

 https://drive.google.com/file/d/1h-SUbojGd_jBX1Er99cUK_kd3mXmuvy5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rBI4hmuM2DzGWAs8MtUt3SXR4jWJETPJ/view?usp=sharing

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Νικόλαος Χατζηιωάννου