Τρίτη 31 Μαρτίου 2020


Οι μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης πρέπει επίσης να εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα  https://eclass.sch.gr/  ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων  από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Thank you!!!