Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Δ.Σ. ΠΑΖΙΝΟΥ --   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  16-03-2020

ΓΙΑ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (π.χ. βεβαιώσεις φοίτησης) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,  ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ E-MAIL:
Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.