Σάββατο 28 Μαρτίου 2020


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΖΙΝΟΥ
Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση λογαριασμού από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εισέρχονται για μια φορά στις πλατφόρμες που έχουν επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς https://eclass.sch.gr/ (μαθητές-τριες της Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ τάξης) και https://e-me.edu.gr/    (μαθητές-τριες της ΣΤ’ τάξης) ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων  από τους εκπαιδευτικούς.
Προσπαθείστε αρκετές φορές διότι το σύστημα είναι φορτωμένο…