Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΖΙΝΟΥ

Μένουμε στο σπίτι λοιπόν όλοι μας και με τι απασχολούμαστε κατά την διάρκεια όλης της ημέρας!!! Ειδικά τα παιδιά δημοτικών σχολείων!!!
 Σίγουρα δεν είναι λύση να είναι τα παιδιά όλη την ημέρα μπροστά σε μια οθόνη ή τηλεόρασης ή υπολογιστή. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ  λοιπόν οι γονείς τα παιδιά σας να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό όπως είναι το εικονίδιο «παίζω δημιουργικά»  και το εικονίδιο «μένουμε στο σπίτι» της ιστοσελίδας του σχολείου. Το «παίζω δημιουργικά» έχει δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης με το οποίο μπορείτε να απασχολήσετε τα παιδιά από σήμερα.
 Το «μένουμε σπίτι» είναι ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου θα αναρτούν υλικό επαναληπτικών δραστηριοτήτων για λόγους εμβάθυνσης και εμπέδωσης των γνώσεων που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ , σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, μην πανικοβάλλεστε πως θα υποστηρίξετε τεχνολογικά τα παιδιά σας, διότι θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς. Είναι μια ευκαιρία να εξοικειωθείτε με την τεχνολογία και εσείς και τα παιδιά σας!!
 Κάθε Δευτέρα λοιπόν,(αρχής γενομένης την Δευτέρα 30 Μαρτίου) θα υπάρχει καινούργιο εκπαιδευτικό υλικό και στο συγκεκριμένο εικονίδιο και στα e-mail σας από τους εκπαιδευτικούς και θα υπάρχει ανατροφοδότηση κατά την διάρκεια της εβδομάδας από αυτούς. Επομένως , έχει στηθεί ένα σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης με ηλεκτρονικά τμήματα (με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Πληροφορικής του σχολείου κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη) μέχρι να ξεκινήσουν τα ψηφιακά τμήματα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, το οποίο αναβαθμίζεται  για να «αντέξει» τον τόσο «ηλεκτρονικό φόρτο» όλων των σχολείων της Ελλάδας, τα οποία δικά μας ηλεκτρονικά τμήματα είναι τα ίδια και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο με τα  ψηφιακά τμήματα του Υπουργείου Παιδείας.
Παρόλα αυτά, όλοι οι γονείς πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε τα παιδιά σας εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέχρι τις 30 Μαρτίου. Τα απαραίτητα στοιχεία εγγραφής (π.χ. αριθμός μητρώου μαθητή, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης) πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που είναι γραμμένα στο έλεγχο προόδου του/της μαθητή/τριας που πήρατε τον Δεκέμβριο για τις Γ’, Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξεις. Οι μαθητές της Β’ τάξης έχουν τα παραπάνω στοιχεία από τον τίτλο προαγωγής από την Α’ στην Β’ τάξη, ενώ οι μαθητές της Α’ τάξης μπορούν να βρούνε τον ΑΜ από το παρακάτω σύνδεσμο.