Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Ενδοσκοπική βία (Θεατρική Αγωγή)

 Στα πλαίσια ενός σχεδίου μαθήματος που εστιάζει στην θεματολογία της βίας μέσα στη σχολική κοινότητα και με αναφορές στην σύγχρονη επικαιρότητα οι μαθητές της Γ1 τάξης δημιούργησαν tableaux vivant με τα σώματά τους . Επιδόθηκαν στην μίμηση χαρακτηριστικών μνημείων που συμβολίζουν και νοηματοδοτούν την ιδέα της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων . Παράλληλα με παραστατικό τρόπο κατασκεύασαν παγωμένες εικόνες που αποτυπώνουν κάθε μορφή βίας μεταξύ των μαθητών. Τέλος μέσα από όλη τη διαδικασία που διήρκεσε 3 βδομάδες τα παιδιά γνώρισαν και κάποιες στοιχειώδεις αρχές κινηματογραφικού γραμματοσήμου