Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ    ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ    ΤΜΗΜΑ  Ε΄  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Ε-mail          : edu@dide.chan.sch.gr

 

Ιστοσελίδα    : http://www.didechan.gr

 

 

Χανιά, 16-03-2022

 

 

Δελτίο Τύπου

 Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων για το σχολικό έτος 2022-2023

 Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων καλεί τους γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τα παιδιά τους να εισαχθούν στην Α΄ Τάξη του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων κατά το σχολικό έτος 2022-2023 να υποβάλουν αίτηση έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 μέσω του συνδέσμου:

 https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

 Ο/Η γονέας/κηδεμόνας που υποβάλλει τη δήλωση θα πρέπει να την οριστικοποιήσει και να σημειώσει τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο κωδικό του/της μαθητή/τριας που αποδίδονται αυτόματα καθώς είναι απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

 Οι υπό πλήρωση θέσεις είναι 72 και η επιλογή των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων παρουσία συμβολαιογράφου ή δικηγόρου.

 Οι καταστάσεις των υποψηφίων και ο πίνακας των εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

                                                       Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων

                                                                            Εμμανουήλ Κ. Τζανάκης