Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Αγαπητοί γονείς,

εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη «Διαδικασία εγγραφής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α ́ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών  Σχολείων για το σχολικό έτος 2015 - 2016.»