Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

 Αγαπητοί Γονείς 

σας ενημερώνω ότι την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 το πρόγραμμα του Σχολείου θα είναι το εξής: 

Προσέλευση των μαθητών 08:15

Αποχώρηση των μαθητών 10:00

Τα λεωφορεία θα λειτουργήσουν κανονικά στις ώρες αυτές.

Το Ολοήμερο σχολείο δεν θα λειτουργήσει.

Για τους μαθητές που είναι στη σημαία και την μαθήτρια που καταθέτει το στεφάνι, θα πρέπει να αναλάβουν δύο γονείς να τους μεταφέρουν με αυτοκίνητα στο ηρώο του Αρωνίου. Η μετακίνηση θα γίνει από το σχολείο περίπου στις 09:30, η κατάθεση στεφάνου θα γίνει στις 10 και θα πρέπει μετά οι μαθητές να μεταφερθούν στα σπίτια τους με ευθύνη των γονέων συνοδών.