Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

 Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, 1 Νοεμβρίου 2021, η καταχώρηση του selftest θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  edupass.gov.gr

Η εκτύπωση και επίδειξη της Σχολικής Κάρτας των μαθητών είναι υποχρεωτική.

Στο link που ακολουθεί σας παραθέτουμε ερωτήσεις και απαντήσεις όπως μας τις έστειλε το Υ.ΠΑΙ.Θ