Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Ενημέρωση για τον ερχομό και την αποχώρηση των μαθητών

 Αγαπητοί Γονείς

Από την αρχή του σχολικού έτους έχουμε καθορίσει ότι οι μαθητές που μεταφέρονται με τα λεωφορεία θα χρησιμοποιούν την βορεινή είσοδο (πίσω από το νέο κτήριο) και οι μαθητές που μεταφέρονται από τους γονείς τους την κεντρική είσοδο (μπροστά στο παλιό κτήριο). Αυτό γίνεται γιατί στην βορεινή είσοδο υπάρχει χώρος να σταματούν τα λεωφορεία, κυρίως το μεγάλο, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία του δρόμου. Σας παρακαλώ πολύ να χρησιμοποιείτε τις αντίστοιχες εισόδους γιατί δεν θα επιτρέψουμε ξανά να έρχεται ή να φεύγει μαθητής από διαφορετική είσοδο από αυτή που έχουμε καθορίσει.

Επίσης θα παρακαλέσω τους γονείς που έρχονται να πάρουν τα παιδιά τους το μεσημέρι να φορούν μάσκα γιατί γίνεται συνωστισμός κατά την έξοδο των μαθητών.