Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2023-2024

 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2023-2024

Αγαπητοί Γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να δηλώσετε, αν επιθυμείτε, τη φοίτηση του παιδιού σας στο

Ολοήμερο Σχολείο, για το σχολικό έτος 2023-2024. Θα δοθούν δηλώσεις στους μαθητές.

Επίσης η δήλωση είναι αναρτημένη στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2023-2024

Η προθεσμία είναι μέχρι 20 Μαρτίου 2023. Μετά την προθεσμία αυτή, νέες εγγραφές

γίνονται το Σεπτέμβριο μετά την έγκριση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.