Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Ενημέρωση σχετικά με τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης

 Σας ενημερώνουμε ότι: 

Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για το σύνολο των μαθητών/τριών όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά πριν από την Τρίτη κάθε σχολικής εβδομάδας και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη μετά από διακοπές εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.

Δηλαδή μετά τις διακοπές του Πάσχα, και μόνο για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, θα έρθουν οι μαθητές με "Σχολική κάρτα για COVID-19" που θα έχει δηλωθεί την προηγούμενη ημέρα, την Κυριακή. Από την επόμενη εβδομάδα ο έλεγχος θα γίνεται πριν από κάθε Τρίτη.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ