Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19

 

1. Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 εντός του σχολικού πλαισίου

α) Για τους μη εμβολιασμένους μαθητές/τριες  χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο τρίμηνο

Συνεχίζουν να έρχονται κανονικά στο σχολείο υπό τις εξής προϋποθέσεις και αρκεί τα τεστ να είναι αρνητικά:  

Υποβάλλονται καθημερινά, για πέντε ημέρες, σε διαγνωστικά τεστ. Ειδικότερα: Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1 καθώς και την ημέρα 5 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα θα υποβληθούν σε rapid test.  Το rapid test θα παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς υγείας με βεβαίωση Στενής Επαφής από τον Διευθυντή του σχολείου. Διευκρινίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια. Τις ημέρες 2,3 και 4, θα υποβάλλονται σε  δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19. Τα δύο self-test είναι τα υποχρεωτικά που γίνονται κάθε εβδομάδα και γίνεται και ένα τρίτο που το παρέχει το σχολείο.

Μετά την πάροδο της πενθήμερης περιόδου συστηματικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στην διαδικασία τακτικού ελέγχου των 2 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων εβδομαδιαίως. 

 

β) Για τους εμβολιασμένους  ή νοσήσαντες μαθητές/τριες το τελευταίο τρίμηνο.

Συνεχίζουν να έρχονται κανονικά στο σχολείο υπό τις εξής προϋποθέσεις και αρκεί τα τεστ να είναι αρνητικά:  

Υποβάλλονται μέσα στο πενθήμερο σε τρεις (3) συνολικά αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self-test). Ειδικότερα: Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1, την ημέρα 3  καθώς και την ημέρα 5 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα θα υποβληθούν σε self-test.

Μετά την πάροδο της πενθήμερης περιόδου παρακολούθησης με τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στην διαδικασία τακτικού ελέγχου των 2 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων εβδομαδιαίως.

 

2. Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 εκτός του σχολικού πλαισίου

Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

α) Για τους μη εμβολιασμένους μαθητές/τριες.

Παραμένουν σε πενθήμερη απομόνωση από την τελευταία επαφή με το κρούσμα και αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα. Την πέμπτη (5η) ημέρα από την τελευταία επαφή με το κρούσμα υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και εφόσον το αποτέλεσμα αυτού είναι αρνητικό επιστρέφουν στις σχολικές δραστηριότητες την έκτη (6η) ημέρα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών.

β) Για τους εμβολιασμένους  ή νοσήσαντες μαθητές/τριες.

Δεν παραμένουν σε απομόνωση και συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (1) εάν είναι 12 ετών και άνω, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα τουλάχιστον (10) ημέρες από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, και (2) διενέργεια τριών αυτοδιαγνωστικών ελέγχων σε διάστημα πέντε (5) ημερών, και συγκεκριμένα τις ημέρες 0 έως 1, 3 και 5 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων θα προσκομίζονται κάθε φορά και θα καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας.

Επισημαίνεται ότι στις  παραπάνω κατηγορίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), αποβεί θετικό, το άτομο αντιμετωπίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απομόνωσης και διαχείρισης κρούσματος. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), θα πρέπει να ακολουθεί επιβεβαίωση με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR).