Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφοριακό υλικό για το δωρεάν Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.) της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων