Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Αγαπητοί Γονείς

Από τη Δευτέρα, 11-1-2021 ξεκινά δια ζώσης η λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων σύμφωνα με την 797/ΓΔΑ4/ 5-1-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

·        Το σχολείο μας θα λειτουργήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπήρχε πριν την διακοπή της λειτουργίας του στις 16-11-2020. Τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχαμε, θα λειτουργήσει κανονικά το Ολοήμερο σχολείο καθώς και η μεταφορά των μαθητών όπως γινόταν και πριν.  

·        Ισχύει η παλιά Βεβαίωση Κυκλοφορίας για τη μεταφορά των μαθητών στο σχολείο, αφού δεν υπήρχε συγκεκριμένη ημερομηνία.

·        Όσοι μαθητές προμηθεύτηκαν τεχνολογικό εξοπλισμό από το σχολείο μας, οφείλουν να το επιστρέψουν την Δευτέρα 11-1-2021.

 

                                          Ο Διευθυντής του σχολείου

                                     & ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών