Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

 Ενημερώνουμε τους γονείς ότι έχει δοθεί στους μαθητές Υπεύθυνη Δήλωση για να δηλώσουν ποιοι επιθυμούν μεταφορά με τα λεωφορεία για το 2020-2021. Επισυνάπτω την Υπεύθυνη Δήλωση μήπως κάποιος μαθητής δεν την πήρε.