Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

Για το μάθημα των ΤΠΕ
Εδώ θα είναι ο χώρος επικοινωνίας και συνεργασίας για το μάθημα των ΤΠΕ. Θα βρίσκετε κάποιες από τις εργασίες που κάνουμε στην τάξη καθώς και κάποια από τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε στο σχολικό εργαστήριο.