Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα.

Ο Διευθυντής του Σχολείου