Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

 Αγαπητοί Γονείς της Α΄ τάξης 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τον Αγιασμό της Δευτέρας, θα παραμείνετε στο σχολείο για μια πρώτη γνωριμία με τις δασκάλες των παιδιών σας.

Ο Διευθυντής του Σχολείου