Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

 

Αγαπητοί γονείς

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι και στο σχολείο μας λειτουργεί από 14 Σεπτεμβρίου Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 315/12-2-2014 «Νόμιμη σύσταση και Καθορισμός Καθηκόντων στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης ΕΔΕΑΥ» . Η ΕΔΕΑΥ είναι μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκτός από το Δ/ντή του σχολείου και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης, Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός οι οποίοι και ανήκουν πλέον στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Η ΕΔΕΑΥ αποτελεί ένα νέο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Με τη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ ενισχύεται ακόμη περισσότερο η παρεχόμενη αντισταθμιστική αγωγή για τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας. Οι δάσκαλοι του σχολείου θα αποφασίζουν ποια παιδιά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα (τρία ανά τρίμηνο) κατόπιν επικοινωνίας με τους γονείς.  Έχοντας τη δική σας βοήθεια και συνεργασία, προσδοκούμε μόνο θετικά αποτελέσματα από αυτή τη νέα σύμπραξη.