Τρίτη 30 Μαΐου 2023

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΖΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 Θέλουμε να συγχαρούμε τον μαθητή της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας,

Τσαρτσαμπαλίδη Παύλο, που διακρίθηκε και βραβεύτηκε με ΕΠΑΙΝΟ, από την

Ελληνική Μαθηματική Εταιρία (Ε.Μ.Ε.) Χανίων, στο «Μαθηματικό Διαγωνισμό ΣΤ΄

Δημοτικού» που διεξήχθη στις 6 Μαΐου 2023.

Ο Διευθυντής

και ο Σύλλογος Διδασκόντων