Τρίτη 2 Μαΐου 2023

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού

 Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τετάρτη 3 Μαΐου, θα διεξαχθούν κανονικά οι αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού για τις  Γ΄ & Δ΄ τάξεις του Δημοτικού, ενώ αναβάλλονται οι αντίστοιχοι αγώνες για τις Ε΄& ΣΤ τάξεις, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Θα υπάρξει ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής.

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων