Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ 2023-2024

 

Αγαπητοί Γονείς της Δ΄ τάξης

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ52/40220/Δ1/5-4-2023 Υπουργική Απόφαση, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Δ΄ τάξης, που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, πρέπει να  συμπληρώσουν Δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης που επιθυμούν να διδαχτεί το παιδί τους (Γαλλική ή Γερμανική).  Η κατάθεση της Δήλωσης στο Σχολείο πρέπει να γίνει έως 28 Απριλίου 2023.

Σας παραθέτουμε την ΥπεύθυνηΔήλωση