Τρίτη 3 Μαΐου 2022

ΟΛΟΗΜΕΡΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - Β΄ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι

·         Έχουμε δώσει μόνο στους μαθητές/τριες που ήταν δηλωμένοι/νες το 2021-2022, «Αίτηση – Δήλωση» για το Ολοήμερο, και  «Υπεύθυνη Δήλωση» για την μεταφορά με λεωφορείο. Οι νέες «Δηλώσεις» θα έχουν ισχύ  για το έτος 2022-2023. Όσοι γονείς, που δεν είχαν κάνει Δήλωση πέρυσι αλλά θέλουν να κάνουν κάποια από τις Δηλώσεις για το νέο σχολικό έτος 2022-2023 και δεν έχουν τα έντυπα, μπορούν να εκτυπώσουν τις δηλώσεις από τα συνημμένα ή να ζητήσουν από το σχολείο.

·         Έχουμε δώσει στους μαθητές της Δ΄ τάξης,  «Υπεύθυνη Δήλωση» για την Β΄ Ξένη Γλώσσα που θα επιλέξετε να διδαχτούν στην Ε΄ τάξη.

·         Έχουμε δώσει «Υπεύθυνη Δήλωση» για την Β΄ Ξένη Γλώσσα που θα διδαχτούν οι μαθητές που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2022-2023 στο Γυμνάσιο. Οι μαθητές πρέπει να συνεχίσουν τη γλώσσα που διδάχτηκαν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού. Αν όμως υπάρχουν μαθητές που επιθυμούν να αλλάξουν τη Β΄ Ξένη Γλώσσα πρέπει να υπογράψετε επιπλέον μια Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) που να εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους θέλουν να κάνουν την αλλαγή.

 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 13-05-2022

 Υπεύθυνη δήλωση - Μεταφορά μαθητών

Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠ ΔΗΛ ΓΟΝΕΑ - Δ τάξη

Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠ ΔΗΛ ΓΟΝΕΑ - Γυμνάσιο

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ


Ο Διευθυντής του Σχολείου

Νικόλαος Χατζηιωάννου