Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Παραχώρηση για προσωρινή χρήση tablet

 

Αγαπητοί γονείς

Ο Δήμος Χανίων παραχώρησε 10 tablet στο σχολείο μας. Τα tablet ανήκουν στο σχολείο και θα δοθούν για προσωρινή χρήση, μέχρι να ξανανοίξουν τα σχολεία, σε μαθητές μας σύμφωνα με την Φ.7/57620/Δ1/18-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, όπου αναγράφεται ρητά:

«Δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόφαση θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.»

Κατόπιν απόφασης του συλλόγου Διδασκόντων που έγινε με τηλεδιάσκεψη αποφασίστηκε να δοθούν για προσωρινή χρήση τα 10 tablet σε μαθητές του σχολείου μας που πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος.

Οι γονείς θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από τον Διευθυντή του σχολείου για να παραλάβουν τα tablet. 

 

                                                                                                 Ο Διευθυντής

                                                                                      και ο Σύλλογος Διδασκόντων