Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Εγγραφή μαθητή σε μαθήματα στην ηλεκτρονική σχολική τάξη (η-τάξη) / (e-class)

 Οδηγίες για την εγγραφή μαθητή σε μαθήματα στην ηλεκτρονική σχολική τάξη (η-τάξη) / (e-class)


εγγραφή στην η-τάξη