Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)Ενημέρωση - Πληροφορίες
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) αποτελεί σχολικό έντυπο θα ισχύει για τα τρία (3) επόμενα σχολικά έτη και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/ης  μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
Ειδικότερα για το Α.Δ.Υ.Μ ισχύουν τα παρακάτω:
  •  Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ έχουν οι παιδίατροι και αποτελείται από 2 έντυπα:· Το έντυπο 1 (Α.Δ.Υ.Μ) κατατίθεται στο σχολείο, ενώ το έντυπο 2, Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης  (Φ.Ι.Ε), φυλάσσεται από τον αρμόδιο παιδίατρο ή τη Μονάδα Υγείας που συμπληρώνει το έντυπο και δεν κατατίθεται στη σχολική μονάδα, καθώς τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αξιοποιήσιμα μόνο από τον αρμόδιο ιατρό.
  • Η παραπομπή σε άλλη παρακλινική εξέταση γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητη από τον/την παιδίατρο
  •  Σε περίπτωση που ο γιατρός κρίνει απαραίτητη την παραπομπή του μαθητή/τριας σε άλλο ειδικό ιατρό, παρακαλώ αναπαράγετε πρόσθετα φύλλα Α.Δ.Υ.Μ στα οποία συμπληρώνονται μόνο οι ενότητες 1 και 4.
  • Το περιεχόμενο του ΑΔΥΜ είναι για σχολική χρήση και δεν δίνονται αντίγραφα από το σχολείο για τη συμμετοχή του μαθητή σε  άλλους αθλητικούς φορεί
  • Στο εξής, η γνωμάτευση αυτή ισχύει και για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, σύμφωνα με τις ενότητες 3 και 4 του Α.Δ.Υ.Μ
  • Η συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι (30 Σεπτεμβρίου) 2016-09-30
Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώνονται σωστά τα στοιχεία , όπως η ημερομηνία και η υπογραφή γιατρού στα κατάλληλα πεδία, το ονοματεπώνυμο  και η ημερομηνία γέννησης του μαθητή/τριας. 
Η ανακοίνωση ισχύει για τους μαθητές που  θα φοιτήσουν στην Α΄τάξη και την Δ΄τάξης, καθώς οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο τη φετινή σχολική χρονιά.
  Από τη διεύθυνση του σχολείου