Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση


Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημ. 

Σχολείου Παζινού  ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο Ελλήνων Εργαζομένων της 

Αμερικάνικης Βάσης Χανίων  για την ευγενική δωρεά ενός φωτοτυπικού 

πολυμηχανήματος με στόχο την υποστήριξη του τεχνολογικού εξοπλισμού στο σχολείο μας.