Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»Αγαπητοί γονείς,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές της Ε΄και Στ τάξης του σχολείου μας θα λάβουν μέρος στο 10ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά για μαθητές Δημοτικού Σχολείου «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενδοσχολικά υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων, κατά τις ώρες 08: 15 έως 10: 15, με σχετική τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Ο παιδαγωγικός σκοπός του διαγωνισμού είναι :

·  να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα μαθηματικά κρύβουν ομορφιά και προσφέρουν πολλές δυνατότητες στη ζωή μας,

·  να εκτιμήσουν τη χρήση των μαθηματικών σε πολλές εφαρμογές,

·  να χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.

Ορισμένα από τα ερωτήματα -δραστηριότητες που θα περιέχει ο διαγωνισμός θα δοθούν ως παιχνίδι, στο οποίο οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν κάποια κενά ή να σχεδιάσουν κάτι, ως απάντηση. Επίσης, ορισμένα ερωτήματα θα απαιτούν τον υπολογισμό της λύσης ενός προβλήματος

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στα παραρτήματα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και στις Δ/νσεις Π.Ε., προκειμένου να βραβευθούν οι μαθητές που θα διακριθούν.
Ωστόσο, η συμμετοχή των μαθητών στο μαθηματικό διαγωνισμό είναι σημαντική για την χαρά της συμμετοχής  και της δοκιμασίας και όχι τόσο για το αποτέλεσμα. 
Εναθαρρύνετε τα παιδιά σας να συμμτ'εχουν σε αυτόν!  

Από τη διεύθυνση του σχολείου