Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


Σημαντική ανακοίνωση ΚΕΦίΜ - ΚΕΦίΜ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΠΑΖΙΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ.ΠΑΖΙΝΟΥ  ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/05 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/05
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 9.00π.μ. – 12.00μ.μ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
·         ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ(Β.Υ.Π.)
·         ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ(Α.Δ.Υ.Μ.)
·         ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
·         ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου εάν πρόκειται για ενοίκιο κατοικίας ή φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος από την Α.Α.Δ.Ε. εάν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση έχοντας «καλυμμένα» τα εισοδήματα ή βεβαίωση κατοικίας από την αντίστοιχη υπηρεσία εάν πρόκειται για τον οικισμό της Πολεμικής Αεροπορίας)

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ.Σ. ΠΑΖΙΝΟΥ
Χορδάκι, Καθιανά, Παζινός, Οικισμός Πολεμικής Αεροπορίας, Αρώνι, Αργουλιδές, Πιθάρι